LPCPS | 2018-19
1
 

2018-19

Astha Kauhsik
Kriti Prakashan Pvt.Ltd.
Rushika Gulati
TCS
Anshika Jain
TCS
Saurabh Kr Rai
TCS
Noorafshan Ansari
HCL
Kavita Mishra
HCL
Himanshu Sharma
HCL
Divya Singh
WIPRO
Sakshi Tripathi
Aditya Birla Capital
Harshit Pandey
ICICI Bank
Sonali Agarwal
U V Homes Pvt Ltd
Pawan Singh
Infotech Sol Pvt Ltd
Avantika Singh
Flyfin
Sanchita Verma
Room Soom
Rifaat Hussain
Basera Pvt Ltd